INFORMACIJE O GRUPAMA PROIZVODA
N I Š   -   S R B I J A
TIPOVI
S 15D 1300
S 15D 1305
S 15D 1307
S 15D 1308 S
S 15D 1308 SR
S 15D 1308L
S 15D 1703
S 15D 1703 S
S 15D 1703 L
S 10 E
NK A25
Proizvodi  su čvrste livene konstrukcije od legure silumin, višeg stepena mehaničke zaštite. Zato su pogodni za primenu u težim uslovima rada.

O nama

Na našem sajtu možete naći informacije o proizvodima:
- primenjenim na dizalicama: mostnim, portalnim, lučkim i auto dizalicama;
- primenjenim na površinskim kopovima za zaštitu transportnih traka i bagera;
- svim vrstama baznih i manjih
graničnih prekidača koji se koriste na proizvodnim mašinama za regulaciju i praćenje kretanja u proizvodnim
procesima.

M A N U F A C T U R E   /   T R A D E   /   E X P O RT  -  I M P O R T
BAZNI MIKRO PREKIDAČI
ENG

SER
Direktna prodaja - Srbija  | +381 18 300-380; 300-381; 300-382
Pretraživanje proizvoda od A do Z
Tehnička podrška

Tel: +381 18 300-380
Tel: +381 18 300-381
Tel/Fax: +381 18 309199
Email adresa:
empro@sbb.rs


http://www.em-pro.rs
Informacije o proizvodima

Proizvodi firme EM-PRO
Početna strana i online katalog
Vodiči i izbor referentnih crteža
www.em-pro.rs (c) Copyright 2018.
Design: ArtCatapult