M A N U F A C T U R E   /   T R A D E   /   E X P O RT  -  I M P O R T
INFORMACIJE O GRUPAMA PROIZVODA
N I Š   -   S R B I J A
Proizvodi

O nama

Na našem sajtu možete naći informacije o proizvodima:
- primenjenim na dizalicama: mostnim, portalnim, lučkim i auto dizalicama;
- primenjenim na površinskim kopovima za zaštitu transportnih traka i bagera;
- svim vrstama baznih i manjih
graničnih prekidača koji se koriste na proizvodnim mašinama za regulaciju i praćenje kretanja u proizvodnim
procesima.

Proizvodni asortiman firme  čini nekoliko
grupa proizvoda:

BAZNI MIKRO PREKIDAČI

GRANIČNI MIKRO PREKIDAČI

GRANIČNE SKLOPKE ZA TEŽE
USLOVE RADA

SERIJA VMP-10

NOŽNI TASTER

TASTERI U AlSi KOMAND. KUTIJAMA

MOBILNE UPRAVLJAČKE RAZVODNE
KUTIJE

DALJINSKO UPRAVLJANJE
DIZALICAMA

RAZVODNE KUTIJE

POKRETAČI MOTORA

KOLICA ZA NOŠENJE KABL. NA
DIZALICAMA
ENG

SER
Tehnička podrška

Tel: +381 18 300-380
Tel: +381 18 300-381
Tel/Fax: +381 18 309199
Email adresa:
empro@sbb.rs


http://www.em-pro.rs
Direktna prodaja - Srbija  | +381 18 300-380; 300-381; 300-382
1rg-m
3rg-m
2rg-m
5rg-m
6rg-m
7rg-m
Tipovi
Informacije o proizvodima

Proizvodi firme EM-PRO
Početna strana i online katalog
Vodiči i izbor referentnih crteža
Naši proizvodi  su čvrste livene konstrukcije od legure "silumin" ili od livenog gvožđa, višeg stepena mehaničke zaštite, robusni, primenljivi u vrlo teškim uslovima rada , izloženi mogućim mehaničkim i atmosferskim dejstvima okoline.
www.em-pro.rs (c) Copyright 2018.
Design: ArtCatapult