INFORMACIJE O GRUPAMA PROIZVODA
N I Š   -   S R B I J A
Granični mikro prekidači

TIPOVI
GMP-10-00
GMP-10-01
GMP-10-02
GMP-10-03
GMP-10-TC
GMP-10-V-TC
GMP-10-04
GMP-10-05
GMP-10-06
GMP-10-07
GMP-10-08
O nama

Na našem sajtu možete naći informacije o proizvodima:
- primenjenim na dizalicama: mostnim, portalnim, lučkim i auto dizalicama;
- primenjenim na površinskim kopovima za zaštitu transportnih traka i bagera;
- svim vrstama baznih i manjih
graničnih prekidača koji se koriste na proizvodnim mašinama za regulaciju i praćenje kretanja u proizvodnim
procesima.


M A N U F A C T U R E   /   T R A D E   /   E X P O RT  -  I M P O R T
GRANIČNI  MIKRO PREKIDAČI
ENG

SER
Informacije o proizvodima

Proizvodi firme EM-PRO
Početna strana i online katalog
Vodiči i izbor referentnih crteža
Direktna prodaja - Srbija  | +381 18 300-380; 300-381; 300-382
Pretraživanje proizvoda od A do Z
Tehnička podrška

Tel: +381 18 300-380
Tel: +381 18 300-381
Tel/Fax: +381 18 309199
Email adresa:
empro@sbb.rs


http://www.em-pro.rs
Naši proizvodi  su čvrste livene konstrukcije od legure "silumin" ili od livenog gvožđa, višeg stepena mehaničke zaštite, robusni, primenljivi u vrlo teškim uslovima rada , izloženi mogućim mehaničkim i atmosferskim dejstvima okoline.
www.em-pro.rs (c) Copyright 2018.
Design: ArtCatapult