INFORMACIJE O GRUPAMA PROIZVODA
Tehnički podaci

- Nazivni instalacioni napon 380V, 50Hz
- Nazivna snaga motora 7,5kW
- Maksimalna struja le=16A
- Napon komandovanja 220V, 50Hz
- Mogući tip ugrađenih kontaktora:

"ISKRA"
"SIEMENS"
CN-16 "KONČAR"
N I Š   -   S R B I J A
Pokretači motora

TIPOVI
PM-16
PM-16-UD
PM-16-03

O nama

Na našem sajtu možete naći informacije o proizvodima:
- primenjenim na dizalicama: mostnim, portalnim, lučkim i auto dizalicama;
- primenjenim na površinskim kopovima za zaštitu transportnih traka i bagera;
- svim vrstama baznih i manjih
graničnih prekidača koji se koriste na proizvodnim mašinama za regulaciju i praćenje kretanja u proizvodnim
procesima.M A N U F A C T U R E   /   T R A D E   /   E X P O RT  -  I M P O R T
POKRETAČI MOTORA
ENG

SER
Direktna prodaja - Srbija  | +381 18 300-380; 300-381; 300-382
Pretraživanje proizvoda od A do Z
Tehnička podrška

Tel: +381 18 300-380
Tel: +381 18 300-381
Tel/Fax: +381 18 309199
Email adresa:
empro@sbb.rs


http://www.em-pro.rs
Informacije o proizvodima

Proizvodi firme EM-PRO
Početna strana i online katalog
Vodiči i izbor referentnih crteža
www.em-pro.rs (c) Copyright 2018.
Design: ArtCatapult